Reacties

Effect
  • ‘We kunnen als team weer verder, er zijn een aantal zaken uitgesproken die al 2 jaar onder tafel bleven’. Er is een stuk verbeterd in de onderlinge sfeer en verhoudingen.
  • ‘We hebben doelstellingen geformuleerd die concreet en haalbaar zijn’. Eye-opener dat we allemaal dachten heldere doelstellingen te hebben, maar dat die heel verschillend bleken te zijn.
  • ‘Ik heb een aantal concrete handvatten gekregen hoe ik het werkoverleg beter kan voorzitten’.
  • ‘Ongelooflijk wat je over krachtenvelden kunt leren. Ik heb veel inzicht gekregen en kan hier morgen concreet mee aan de slag’.
  • ‘Inzicht in mijn eigen gedrag en concrete gedragsvaardigheden. Ik had de neiging om veel zaken als niet beïnvloedbaar af te doen, maar ik zie nu dat een aantal punten terug te voeren is naar mijn eigen gedrag’..
Begeleiding
  • ‘Serieus maar toch met veel lucht en humor. Kan de groep het werk laten doen, maar je voelt dat er wel degelijk begeleiding is. Deskundig, betrokken, helder en zeer prettig’.
  • ‘Heeft het lef zaken te benoemen, kan zeer goed een spiegel voorhouden, maar doet dit op een respectvolle en constructieve manier. Is af en toe niet makkelijk voor de groep, maar krijgt de groep wel aan de slag’.
  • ‘Betrokken, energiek, flexibel, humor’
  • ‘Knap hoe snel ze doorhad hoe het hier ‘echt’ werkt’.
  • ‘Kan uitstekend benoemen en werken met wat op het moment in de groep speelt (het hier en nu)’