Profiel

Gonnie Kügel

  • werkt als procesbegeleider, trainer en coach
  • heeft economie en sociologie gestudeerd (drs)
  • heeft zich daarna gespecialiseerd in groepsprocessen, teambegeleiding, samenwerkingsvraagstukken en leiderschap
  • is erkend groepspsychotherapeut (NVGP)
  • vindt belangrijk dat er bij begeleiding en training naar inhoud, gedrag en processen wordt gekeken, het een kan niet zonder het ander
  • treedt regelmatig op als gespreksleider 
  • maakt zich snel – inhoudelijk en contextueel – de materie eigen
  • coacht op persoonlijke en strategische vaardigheden binnen teams, organisaties en maatschappelijke context
  • laat teams vooral zelf het werk doen
  • is al 15 jaar opleider van trainers, teamcoaches en therapeuten